#Dieselgate #Neveragain

Een nieuwe auto wordt geboren

1
illu 1

De autofabrikant vraagt een typegoedkeuring aan

2

De fabrikant kiest bij welke nationale keuringsautoriteit hij typegoedkeuring aanvraagt.

Huidige testprocedure...

illu2_L

De autofabrikant voert de test uit en kiest zelf het uitvoerende lab dat op de test toeziet. Zowel de nationale keuringsautoriteit als het uitvoerende lab worden door de autofabrikant betaald.

…en hoe deze zou moeten zijn

illu 1

De nationale autoriteit kiest het uitvoerend lab. De autofabrikant betaalt alleen de nationale autoriteit, die op zijn beurt het lab zal betalen.

De auto wordt gekeurd

3

Voor de typegoedkeuring en voor de bepaling van het verbruik en uitstoot wordt de auto getest op een afgesloten circuit en in een laboratorium.

Huidige testprocedure...

9 trucs om de verbruikscijfers op te schonen illu2_L

De tests zijn gebaseerd op de NEDC-cyclus, een testprotocol dat veel speelruimte biedt. Autofabrikanten bouwen zogenoemde ‘gouden auto’s’ om de prestaties te optimaliseren. Bekende trucs zijn hard opgepompte banden, het gewicht zoveel mogelijk verlagen en de cyclus op een onrealistische manier afleggen, zo gunstig mogelijk voor het verbruik.

…en hoe deze zou moeten zijn

illu 1

De tests worden gebaseerd op de veel realistischer WLTP waardoor de auto’s representatiever zullen zijn. Het verbruik en de uitstoot worden aanvullend gemeten op de openbare weg met gebruikmaking van draagbare apparatuur.

Na de test krijgt de auto zijn typegoedkeuring (of niet)

4

De testuitslag gaat naar de nationale autoriteit, die besluit de typegoedkeuring te verlenen of te weigeren.

Huidige testprocedure...

illu4_L

De testresultaten komen niet naar buiten en worden niet gedeeld met andere Europese landen.

…en hoe deze zou moeten zijn

illu 1

De testresultaten zijn openbaar en worden gedeeld in Europa om de transparantie te verbeteren.

Na goedkeuring gaat de auto in productie

5

Huidige testprocedure...

illu4_L

De auto gaat in productie en de fabrikant voert zelf de controles uit op de auto’s die van de band af rollen.

…en hoe deze zou moeten zijn

illu 1

De autoriteiten voeren steekproeven uit. Als de auto’s niet conform de typegoedkeuring zijn, worden ze niet aan de klant geleverd.

De auto komt in de verkoop en in de media

6

Huidige testprocedure...

illu6_L

In de advertenties wordt de auto veel ‘groener’ voorgesteld dan hij in werkelijkheid is. Er is onvoldoende betrouwbare en relevante, vergelijkende consumenteninformatie beschikbaar.

…en hoe deze zou moeten zijn

illu 1

Advertenties worden waarheidsgetrouwer, omdat het officiële energielabel erin vermeld moet worden.

De gelukkige eigenaar gaat op pad

7

Huidige testprocedure...

illu 7

Door de tekortkomingen in de huidige testprocedure zal de auto waarschijnlijk veel meer brandstof verbruiken en meer schadelijke stoffen uitstoten dan de advertentie beloofde. De klant is per jaar veel meer geld kwijt - vaak honderden euro’s - aan brandstof dan hem voorgespiegeld was.

…en hoe deze zou moeten zijn

illu 7

De overheid kijkt steekproefsgewijs of al in gebruik zijnde auto’s nog voldoen aan de eisen.