Veľké bludisko testovania automobilov

Narodí sa nové auto

1
illu 1

Výrobca požiada o schválenie automobilu

2

Výrobca automobilu musí požiadať o typologické schválenie príslušné národné orgány.

Ako testovanie áut funguje dnes…

illu2_L

Automobilky si často vyberajú súkromné technické servisy, kde môžu na skúšky v ich vlastnom laboratóriu dohliadať. Za služby štátnych aj súkromných technických stredísk platia automobilky.

…a aká zmena je potrebná?

illu 1

Technické stredisko, ktoré následne posúdi súlad automobilu s požadovanými technickými normami, vyberie štátny orgán. Výrobca vozidla zaplatí len tejto inštitúcii a ona následne preplatí služby servisu.

Auto je testované

3

V rámci typového schvaľovania a pre zmeranie skutočnej spotreby paliva a produkcie emisií je automobil testovaný na vonkajšej skúšobnej dráhe, aj v laboratóriu.

Ako testovanie áut funguje dnes…

9 trikov na oklamanie nárokov na spotrebu paliva illu2_L

Tieto testy v súčasnosti vychádzajú z NEDC skúšobného protokolu, ktorý má viacero nedostatkov. Výrobcovia automobilov špeciálne navrhujú tzv. zlaté autá, aby zvýšili ich výkonnosť. Medzi osvedčené triky patrí nadmerné nafukovanie pneumatík, zníženie hmotnosti vozidla a jazda v nereálnych podmiekach.

…a aká zmena je potrebná?

illu 1

Testy sú založené na realistickejších WLTP protokoloch, vďaka čomu autá viac reprezentujú vybraný typ vozidla. Kontrola jeho parametrov prebieha priamo na ceste, kde prenosné zariadenie meria produkciu emisií a spotrebu paliva.

Keď je vozidlo otestované, dostane typové schválenie (alebo nie)

4

Príslušná dokumentácia je zaslaná národnému orgánu, ktorý rozhodne osvedčenie vydať alebo ho vydať odmietne.

Ako testovanie áut funguje dnes…

illu4_L

Výsledky zvyčajne nie sú verejne prístupné a komunikované s ostatnými krajinami.

…a aká zmena je potrebná?

illu 1

Výsledky schvaľovacieho procesu sú verejné a zdieľané aj v rámci čleských krajín EÚ v záujme zvýšenia transparentnosti celého procesu.

Po schválení prechádza auto do výrobného procesu

5

Ako testovanie áut funguje dnes…

illu4_L

Prototyp sa dostáva do produkcie a výrobcovia podrobujú vozidlá ďalším svojim testom.

…a aká zmena je potrebná?

illu 1

Aj počas výroby pokračujú nezávislé kontrolné autority v priebežných kontrolách. Vďaka tomu sa autá, ktoré nezodpovedajú technickým parametrom, nedostanú k spotrebiteľom.

Vozidlo ide do predaja v obchodnom zastúpení a je inzerované

6

Ako testovanie áut funguje dnes…

illu6_L

Reklamné informácie majú tendenciu zveličovať ekologické parametre vozidla. V súčasnosti máme nedostatok spoľahnivých, relevantných, porovnateľných a overiteľných informácii.

…a aká zmena je potrebná?

illu 1

V reklame budú jasne uvedené len skutočné ekologické parametre vozidla s použitím oficiálneho loga výrobcu.

Spokojný majiteľ vozidla brázdi cesty...

7

Ako testovanie áut funguje dnes…

illu 7

Vzhľadom na nedostatky v aktuálnom testovacom procese autá pravdepodobne spotrebúvajú viac paliva a produkujú viac znečistenia ako sľubuje reklama. Spotrebitelia tak v konečnom dôsledku môžu ročne za palivo platiť o stovky eur viac ako očakávali.

…a aká zmena je potrebná?

illu 7

Aby sme mali istotu, že auto má výrobcom garantovaný výkon aj počas svojho života na ceste, autority pokračujú v pravidelných kontrolách avizovaných vlastností a parametrov.